Archív

Predchádzajúce verzie príručiek a odporúčaní pre systém EVO ver. 18.0

test

test

On-line sprístupnenie ponúk

(verzia 1.0, 14. 10. 2020)

Konverzia zákaziek do systému EVO

(verzia 1.0, 18. 10. 2018)

Verejná súťaž

(verzia 1.1, 22. 12. 2020)

Verejná súťaž

(verzia 1.0, 11. 03. 2020)

Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska

(verzia 1.2, 08. 11. 2021)

Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska

(verzia 1.1, 22. 12. 2020)

Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska

(verzia 1.0, 10. 03. 2020)

Zákazky s nízkou hodnotou

(verzia 1.1, 22. 12. 2020)

Zákazky s nízkou hodnotou

(verzia 1.0, 14. 10. 2019)
Verejný obstarávateľ/Obstaraváteľ

Archív dokumentácie návodov

On-line sprístupnenie ponúk

(verzia 1.0, 14. 10. 2020)

Konverzia zákaziek do systému EVO

(verzia 1.0, 18. 10. 2018)

Verejná súťaž

(verzia 1.1, 22. 12. 2020)

Verejná súťaž

(verzia 1.0, 11. 03. 2020)

Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska

(verzia 1.2, 08. 11. 2021)

Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska

(verzia 1.1, 22. 12. 2020)

Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska

(verzia 1.0, 10. 03. 2020)

Zákazky s nízkou hodnotou

(verzia 1.1, 22. 12. 2020)

Zákazky s nízkou hodnotou

(verzia 1.0, 14. 10. 2019)

Záujemca/Uchádzač

(verzia 1.2, 17. 09. 2019)

Záujemca/Uchádzač

(verzia 1.1, 28. 08. 2019)

Záujemca/Uchádzač

(verzia 1.0, 18. 10. 2018)

Ako sa zaevidovať do konvertovanej zákazky

(verzia 1.0, 18. 10. 2018)