Dokumentácia k IS EVO

Príručky
No data was found

 Príručka k funkcionalitám webového sídla úradu

Dôležité
(verzia 8.0, 07. 04. 2022)

On-line sprístupnenie ponúk 

(verzia 1.1, 15. 07. 2021)

Verejná súťaž 

(verzia 1.2, 08. 11. 2021)

Bežný postup pre podlimitné zákazky

Dôležité
(verzia 1.3, 31. 01. 2023)

Zákazky s nízkou hodnotou so zverejnením vo vestníku

Dôležité
(verzia 1.2, 08. 11. 2021)

Zákazky s nízkou hodnotou bez zverejnenia vo vestníku

Dôležité
(verzia 1.0, 04. 04. 2022)

Elektronická aukcia

(verzia 1.0, 18. 10. 2018)

Vzorový aukčný poriadok 

(verzia 1.0, 12. 04. 2019)

Komisia

(verzia 1.0, 18. 10. 2018)

 Verejný obstarávateľ/obstarávateľ 

(verzia 1.0, 18. 10. 2018)

Predchádzajúce verzie príručiek a odporúčaní pre systém EVO ver. 18.0 nájdete v archíve EVO.

Záujemca / Uchádzač

Záujemca/uchádzač 

(verzia 1.3, 14. 10. 2021)

Elektronická aukcia 

(verzia 1.0, 18. 10. 2018)

Uvedené dokumenty jednoduchou formou vysvetľujú čiastkové funkcie systému a sú neoddeliteľnou súčasťou príručiek.

Ako jednoducho začať s IS EVO

Ako vytvoriť výzvu na rokovanie

Ako odoslať žiadosť o vysvetlenie ponuky

Prvé povinné kroky pred odoslaním ponuky alebo žiadosti o účasť

Dôležité

Ako predložiť ponuku do zákazky s nízkou hodnotou bez zverejnenia vo vestníku

Nové

Namapovanie základných fáz verejnej súťaže na funkcionality IS EVO

(pdf, 297 kB)

Schéma funkcionalít a modulov IS EVO

(pdf, 361 kB)

Základné odporúčania pre záujemcov/uchádzačov

(pdf, 630 kB)

Basic recommendations for candidates for working with the IS EVO

(pdf, 621 kB) – EN

Štatistika IS EVO k 18. 10. 2021

(pdf, 1 MB)

Štatistika IS EVO k 18. 10. 2020

(pdf, 1 MB)

Štatistika IS EVO k 18. 10. 2019

(pdf, 484 kB)