Elektronizácia verejného obstarávania

Redizajn

Play Video

Redizajn

Play Video

Elektronizácia

Play Video

Elektronizácia

Play Video
EKS obecne

Čo je EKS?

Play Video

Čo je EKS?

Play Video

Občiansky preukaz s čipom

Play Video

Občiansky preukaz s čipom

Play Video

Registrácia objednávateľa

Play Video

Registrácia objednávateľa

Play Video

Registrácia dodávateľa

Play Video

Registrácia dodávateľa

Play Video
História funkcionalít EKS

Novinky EKS od 11.10.2018

Play Video

Novinky EKS od 11.10.2018

Play Video

Vecné plnenie a novinky od 1.3.2018

Play Video

Vecné plnenie a novinky od 1.3.2018

Play Video

Novinky EKS od 4.11.2017

Play Video

Novinky EKS od 4.11.2017

Play Video

Novinky EKS od 10.3.2017

Play Video

Novinky EKS od 10.3.2017

Play Video

Novinky EKS od 9.12.2016

Play Video

Novinky EKS od 9.12.2016

Play Video

Novinky EKS od 29.9.2017

Play Video

Novinky EKS od 29.9.2017

Play Video
Elektronické trhovisko

Vytvorenie obchodnej ponuky

Play Video

Vytvorenie obchodnej ponuky

Play Video

Vytvorenie kontraktačnej ponuky

Play Video

Vytvorenie kontraktačnej ponuky

Play Video

Proces obchodovania

Play Video

Proces obchodovania

Play Video
Inštruktážne videá - Európske projekty

Informácie o zahraničných zákazkách

Play Video

Informácie o zahraničných zákazkách

Play Video

Jednotný európsky dokument v EKS

Play Video

Jednotný európsky dokument v EKS

Play Video

Napojenie EKS na e-Certis

Play Video

Napojenie EKS na e-Certis

Play Video