Archív

Predchádzajúce verzie príručiek a odporúčaní pre systém EVO ver. 18.0

Verejný obstarávateľ/Obstaraváteľ

Archív dokumentácie návodov

Ako predložiť ponuku do zákazky s nízkou hodnotou bez zverejnenia vo vestníku

Nové

Ako sa zaevidovať do konvertovanej zákazky

(verzia 1.0, 18. 10. 2018)

Záujemca/Uchádzač

(verzia 1.0, 18. 10. 2018)

Záujemca/Uchádzač

(verzia 1.1, 28. 08. 2019)

Záujemca/Uchádzač

(verzia 1.2, 17. 09. 2019)

Zákazky s nízkou hodnotou

(verzia 1.0, 14. 10. 2019)

Zákazky s nízkou hodnotou

(verzia 1.1, 22. 12. 2020)

Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska

(verzia 1.0, 10. 03. 2020)

Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska

(verzia 1.1, 22. 12. 2020)

Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska

(verzia 1.2, 08. 11. 2021)

Záujemca/Uchádzač

(verzia 1.2, 17. 09. 2019)

Záujemca/Uchádzač

(verzia 1.1, 28. 08. 2019)

Záujemca/Uchádzač

(verzia 1.0, 18. 10. 2018)

Ako sa zaevidovať do konvertovanej zákazky

(verzia 1.0, 18. 10. 2018)
No data was found