Nové kontaktné údaje pre podporu ET od 19.06.2023

Dávame do pozornosti všetkým verejným obstarávateľom/obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom, že od 19.06.2023 sa menia kontaktné údaje pre podporu Elektronického trhoviska.

Na základe vyššie uvedeného prosíme všetkých používateľov ET, aby sa v prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov obrátili na nové kontaktné údaje:

E-mail: etrhovisko@vlada.gov.sk

Telefón: +421 2 209 25 494