ELEKTRONICKÁ PLATFORMA

Elektronická platforma je informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie zadávania zákazky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služby, evidenciu týchto zákaziek, ako aj na zabezpečenie s tým súvisiacich činností.

Správcom elektronickej platformy je od 31.3.2022 Úrad vlády Slovenskej republiky.

Funkcionality elektronickej platformy sú v súčasnosti zabezpečené s využitím:

Časť IS EVO podporuje zadávanie:

V danom systéme je možné ďalej uskutočniť prípravné trhové konzultácie (PTK), dynamický nákupný systém (DNS) a elektronickú aukciu.

Časť Elektronické trhovisko podporuje zadávanie: