Plánovaná odstávka informačných systémov úradu počas vianočných a novoročných sviatkov

V termíne od 30. decembra 2022 (piatok), 18.00 hod. do 2. januára 202(pondelok), 10.00 hod. budú nedostupné informačné systémy (IS) nasledovne:

  1. IS Zber údajov (IS ZÚ) bude nedostupný.   
  2. Privátna zóna webového sídla https://www.uvo.gov.sk/, vrátane:
    • elektronického úložiska (Profil VO/O) budú prístupné bez obmedzení
    • IS EVO bude prístupný bez obmedzenia, avšak bez možnosti vytvárať a odoslať oznámenia na uverejnenie do vestníkov.

Počas vianočných sviatkov budú všetky informačné systémy ÚVO dostupné bez obmedzení.

Na základe vyššie uvedených skutočností úrad upozorňuje na nasledovné:

ÚVO upozorňuje na riadne splnenie si informačných povinností podľa zákona o verejnom obstarávaní, najmä na včasné odoslanie oznámení a informácií na uverejnenie do vestníkov, o.i. aj v prípade ak ide o informácie týkajúce sa príp. predĺženia lehoty na predkladanie ponúk, lehoty na predloženie žiadostí o účasť alebo lehoty na predkladanie návrhov, ktoré je potrebné oznámiť uchádzačom/záujemcom prostredníctvom redakčnej opravy k pôvodnému oznámeniu (korigendum), ktoré je potrebné odoslať cez ISZÚ počas jeho dostupnosti.

Za spôsobené obmedzenie sa vopred ospravedlňujeme.