Zrušenie plánovanej odstávky IS ÚVO a IS EVO – migrácia IS EVO (26. 5. – 28. 5. 2023)

Úrad vlády SR zrušil plánovanú migráciu IS EVO do infraštruktúry Úradu vlády SR, ktorá mala spôsobiť odstávku IS ÚVO a IS EVO v termíne od 26. mája 2023 (piatok) od 18:00 hod. do 28. mája 2023 (nedeľa) do 22:00 hod.

Všetky IS ÚVO (portál ÚVO, IS ZÚ a profil VO/O) a IS EVO budú v danom termíne plne dostupné.

Za spôsobené komplikácie sa ospravedlňujeme.