Elektronická platforma v zákazke s nízkou hodnotou

Dátum: 2022-06-22

Lokalita: Banská Bystrica

Prihláška: https://forms.gle/Ynq1n51VcMjTgkeX7

Pozvánka na prezenčné školenie „Elektronická platforma v zákazke s nízkou hodnotou“ v Banskej Bystrici

Úrad Vlády SR a Úrad pre verejné obstarávanie, v spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou Vás pozývajú na bezplatné prezenčné školenie:

„ELEKTRONICKÁ PLATFORMA v zákazke s nízkou hodnotou“,

ktoré sa uskutoční dňa 21.06.2022, v Aule Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici na adrese Bernolákova 8, 974 05 Banská Bystrica, v čase od: 9:00 hod – do: 15:00 hod.

Školiteľom bude Ing. Martin Hoffmann – vedúci Oddelenia elektronizácie procesov verejného obstarávania na Úrade vlády SR.

Na školenie je potrebné sa prihlásiť najneskôr do 17.06.2022. Úrad si vyhradzuje právo neakceptovať prihlášky z kapacitných dôvodov.

 

LINK S ODKAZOM NA PRIHLÁSENIE SA NA ŠKOLENIE: https://forms.gle/Ynq1n51VcMjTgkeX7

Pozvánka (pdf, 218 kB) a program školenia na stiahnutie

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na adrese: pracovisko.bbystrica@uvo.gov.sk alebo na telefónnom čísle +421 905 476 769.