Elektronická platforma v zákazke s nízkou hodnotou

Dátum: 2022-10-18

Lokalita: Bratislava

Prihláška: https://urad-pre-verejne-obstaravanie-106252416.reenio.sk/sk/#/terms/2022-10-18;viewMode=day

Školenie „Elektronická platforma v zákazke s nízkou hodnotou“ v Bratislave

Úrad Vlády SR a Úrad pre verejné obstarávanie, v spolupráci s Ekonomickou univerzitou Bratislava Vás pozývajú na bezplatné prezenčné školenie: „Elektronická platforma v zákazke s nízkou hodnotou“, ktoré sa uskutoční dňa 18.10.2022 v aule Ekonomickej univerzity Bratislava na adrese Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, v čase od: 9:00 hod – do: 15:00 hod.

Školiteľmi budú Ing. Martin Hoffmann – vedúci Oddelenia elektronizácie procesov verejného obstarávania na Úrade vlády SR a zamestnanci Kancelárie prvého kontaktu pre Bratislavský kraj.

Na školenie sa prihláste najneskôr do 17.10.2022 vyplnením formuláru na odkaze

https://urad-pre-verejne-obstaravanie-106252416.reenio.sk/sk/#/terms/2022-10-18;viewMode=day

Úrad si vyhradzuje právo z kapacitných dôvodov prihlášku neakceptovať.

Viac podrobností a obsah školenia nájdete v pozvánke (pdf, 251 kB) .

V prípade otázok kontaktujte Kanceláriu prvého kontaktu pre Bratislavský kraj e-mailom kancelaria_pkbratislava@uvo.gov.sk alebo na telefónnom čísle +421 949 015 236.