Video návody k IS EVO

Vytvorenie a aktivácia účtu IS ÚVO

Play Video

Vytvorenie a aktivácia účtu IS ÚVO

Play Video

Prihlásenie do IS ÚVO

Play Video

Prihlásenie do IS ÚVO

Play Video

Pre využitie funkcionalít znázornených vo videonávodoch je potrebné, aby používateľ bol priradený k organizácii, ktorá má vytvorený Profil VO/O.

Vytvorenie zákazky

Play Video

Vytvorenie zákazky

Play Video

Nastavenie zákazky – verejná súťaž

Play Video

Nastavenie zákazky – verejná súťaž

Play Video

Komunikačný modul- Oznam

Play Video

Komunikačný modul- Oznam

Play Video

Komunikačný modul – Správa

Play Video

Komunikačný modul – Správa

Play Video

Rámcová dohoda – Opätovné otváranie súťaže

Play Video

Rámcová dohoda – Opätovné otváranie súťaže

Play Video

Vytvorenie prístupu pre kontrolný orgán

Play Video

Vytvorenie prístupu pre kontrolný orgán

Play Video

Vytvorenie zákazky s nízkou hodnotou so zverejnením vo vestníku

Play Video

Vytvorenie zákazky s nízkou hodnotou so zverejnením vo vestníku

Play Video

Vytvorenie zákazky s nízkou hodnotou bez zverejnenia vo vestníku

Nové
Play Video

Vytvorenie zákazky s nízkou hodnotou bez zverejnenia vo vestníku

Nové
Play Video

Prípravné trhové konzultácie

Play Video

Prípravné trhové konzultácie

Play Video

Otváranie ponúk

Play Video

Otváranie ponúk

Play Video
Záujemca/Uchádzač

Vytvorenie účtu, vytvorenie a validácia nového hospodárskeho subjektu

Dôležité
Play Video

Vytvorenie účtu, vytvorenie a validácia nového hospodárskeho subjektu

Dôležité
Play Video

Predložiť ponuku

Dôležité
Play Video

Predložiť ponuku

Dôležité
Play Video

Položiť otázku

Play Video

Položiť otázku

Play Video

Komunikačný modul Oznam/Správa

Play Video

Komunikačný modul Oznam/Správa

Play Video

Prípravné trhové konzultácie

Play Video

Prípravné trhové konzultácie

Play Video

Elektronická aukcia

Play Video

Elektronická aukcia

Play Video